Editorial Board

Prof. Dr. Ayhan GÖKDENİZ, Balıkesir University, aygokdeniz@yahoo.com

Prof. Dr. Ahmet GÜRBÜZ, Karabük University, agurbuz@karabuk.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet TAYFUN, Ankara Hacı Bayram Veli University, tayfun2023@gmail.com

Prof. Dr. Akın AKSU, Akdeniz University, aaksu@akdeniz.edu.tr

Prof. Dr. Ali YAYLI, Ankara Hacı Bayram Veli University, yayliali@gmail.com

Prof. Dr. Arzu KILIÇLAR, Ankara Hacı Bayram Veli University, karzu@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Atilla AKBABA Kâtip Çelebi University, atilla.akbaba@ikc.edu.tr

Prof. Dr. Atilla YÜKSEL, Adnan Menderes University, atilayuksel@gmail.com

Prof. Dr. Beykan ÇİZEL, Akdeniz University, beykan@akdeniz.edu.tr

Prof. Dr. Bilgehan GÜLCAN, Ankara Hacı Bayram Veli University, bilgehan70@gmail.com

Prof. Dr. Celil ÇAKICI, Mersin University, celilcakici@gmail.com

Prof. Dr. Cevat TOSUN, Eskişehir Osmangazi University, cevattosun@hotmail.com

Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT, Balıkesir University, avcikurt@balikesir.edu.tr

Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN, İstanbul Arel University, dermank2005@yahoo.com

Prof. Dr. Düriye BOZOK, Balıkesir University, bozok@yahoo.com

Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER, İstanbul University, istanbul@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Hulusi DOĞAN, Muğla Sıtkı Koçman University, hulusidogan@mu.edu.tr

Prof. Dr. İsmail KIZILIRMAK, İstanbul University, ikizilirmak@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Kemal KANTARCI, Alanya Alaaddin Keykubat University, kantarci07@gmail.com

Prof. Dr. Kurban ÜNLÜÖNEN, Ankara Hacı Bayram Veli University, kurban@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA, Erciyes University, karamustafa@erciyes.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet SARIIŞIK, Sakarya University, sariisik@gmail.com

Prof. Dr. Nazmi KOZAK, Anadolu University, nkozak@anadolu.edu.tr

Prof. Dr. Necdet HACIOĞLU, Balıkesir University, hacioglu@balikesir.edu.tr

Prof. Dr. Orhan BATMAN, Sakarya University, obatman@sakarya.edu.tr

Prof. Dr. Oya AYTEMİZ SEYMEN, Balıkesir University, seymenoy@yahoo.com

Prof. Dr. Ozan BAHAR, Muğla Sıtkı Koçman University, obahar@mu.edu.tr

Prof. Dr. Salih KUŞLUVAN, İstanbul Medeniyet University, skusluvan@gmail.com

Prof. Dr. Yasin BOYLU, Ankara Hacı Bayram Veli University, yasin@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Yaşar SARI, Eskişehir Osmangazi University, ysari2000@yahoo.com

Prof. Dr. Zeliha ESER, Başkent University, zeser@baskent.edu.tr

Prof. Dr. Zeynep ASLAN, Adnan Menderes University, zeynep.aslan@adu.edu.tr

Assoc. Prof. Dr. Ahmet BAYTOK, Afyon Kocatepe University, ahmetbaytok@aku.edu.tr

Assoc. Prof. Dr. Ahmet KÖROĞLU, Balıkesir University, ahmet_koroglu@yahoo.com

Assoc. Prof. Dr. Atınç OLCAY, Gaziantep University, olcay@gantep.edu.tr

Assoc. Prof. Dr. Burhan AYDEMİR, Balıkesir University, burhanaydemir@yahoo.com

Assoc. Prof. Dr. Burhan KILIÇ, Muğla Sıtkı Koçman University, bkilic@mu.edu.tr

Assoc. Prof. Dr. Burhanettin ZENGİN, Sakarya University, bzengin@sakarya.edu.tr

Assoc. Prof. Dr. Cafer TOPALOĞLU, Muğla Sıtkı Koçman University, ctopaloglu@mu.edu.tr

Assoc. Prof. Dr. Cüneyt TOKMAK, Eskişehir Osmangazi University, cuneyttokmak@gmail.com

Assoc. Prof. Dr. Cemalettin AKTEPE, Ankara Hacı Bayram Veli University, cemalettin.aktepe@gmail.com

Assoc. Prof. Dr. Ece KONAKLIOĞLU, Ankara Hacı Bayram Veli University, konaklioglu@gmail.com

Assoc. Prof. Dr. Elbeyi PELİT, Afyon Kocatepe University, elbeyipelit@aku.edu.tr

Assoc. Prof. Dr. Emrah ÖZKUL, Kocaeli University, emrah.ozkul@kocaeli.edu.tr

Assoc. Prof. Dr. Evren GÜÇER, Ankara Hacı Bayram Veli University, evrengucer@gazi.edu.tr

Assoc. Prof. Dr. Hasan Hüseyin SOYBALI, Afyon Kocatepe University, hsoybali@aku.edu.tr

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin ÇEKEN, Muğla Sıtkı Koçman University, hceken@mu.edu.tr

Assoc. Prof. Dr. Muammer MESCİ, Düzce University, muammermesci58@gmail.com

Assoc. Prof. Dr. Murat AKSU, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, drmurataksu@comu.edu.tr

Assoc. Prof. Dr. Murat DOĞDUBAY, Balıkesir University, dogdubay@balikesir.edu.tr

Assoc. Prof. Dr. Murat ÇUHADAR, Süleyman Demirel University, muratcuhadar@sdu.edu.tr

Assoc. Prof. Dr. Nurettin AYAZ, Karabük University, nurettinayaz@karabuk.edu.tr

Assoc. Prof. Dr. Onur GÖRKEM, Pamukkale University, onurgorkem2000@yahoo.com

Assoc. Prof. Dr. Özlem SÜRÜCÜ, Ankara Hacı Bayram Veli University, ozlemaltunoz@hotmail.com

Assoc. Prof. Dr. Rüya EHTİYAR, Akdeniz University, ehtiyar@akdeniz.edu.tr

Assoc. Prof. Dr. Sebahattin KARAMAN, Balıkesir University, skaraman@bakikesir.edu.tr

Assoc. Prof. Dr. Taşkın DENİZ, Karabük University, taskindeniz@karabuk.edu.tr

Dr. Ali AVAN, Afyon Kocatepe University, aliavan@aku.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ATAR, Ondokuz Mayıs University, aysee.atar@gmail.com

Dr. Ayşe Nevin SERT, Selçuk University, nevinsert@gmail.com

Dr. Cenk Murat KOÇOĞLU, Karabük University, cenk-murat@hotmail.com

Dr. Erdem TEMELOĞLU, Çanakkale Onsekiz Mart University, etemeloglu@comu.edu.tr

Dr. Esra GÜL YILMAZ, Afyon Kocatepe University, esragul@aku.edu.tr

Dr. Gonca KILIÇ, Afyon Kocatepe University, kilicgonca@aku.edu.tr

Dr. Hüseyin ALKIŞ, Adıyaman University, hualkis@gmail.com

Dr. Mehmet Han ERGÜVEN, Kırklareli University, erguven@klu.edu.tr

Dr. M. Murat KIZANLIKLI, Ankara Hacı Bayram Veli University, muratkizanlikli@gazi.edu.tr

Dr. Özcan ZORLU, Afyon Kocatepe University, aliavan@aku.edu.tr

Dr. Serdar ÇÖP, İstanbul Gelişim University, scop@gelisim.edu.tr

Dr. Ahmet UŞAKLI, Ankara Hacı Bayram Veli University, ahmet.usakli@gazi.edu.tr