casino maxi
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.

Cilt 1, Sayı 1, 2017

 Kapak  Hakem Kurulu  İçindekiler  Tüm Sayı
Konaklama İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Uygulamaları: Doğa Residence Otel Örneği
Ayşe Nevin SERT
ss. 1-20
DOI: 10.26677/tutad.2017.0
 Öz
 Tam Metin
Savaş Alanı Turizmi: Bir Literatür Taraması
Ozan ÇATIR
ss. 21-31
DOI: 10.26677/tutad.2017.1
 Öz
 Tam Metin
Öğrencilerin Besin Tüketim Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma
Merve IŞKIN ve Mehmet SARIIŞIK
ss. 33-42
DOI: 10.26677/tutad.2017.2
 Öz
 Tam Metin
Kültürel Turistlerin Seyahat Tercihleri ve Yiyecek-İçecek Beklentileri: Safranbolu Örneği
Nurettin AYAZ ve Sibel YALI
ss. 43-62
DOI: 10.26677/tutad.2017.3
 Öz
 Tam Metin
Rize İlinin Turizm Göstergelerinin Yıllara Göre Türkiye ile Kıyaslanması: 2009-2015
Ahmet TAYFUN, Esin AYSEN ve Burcu Ayşenur AKBULUT
ss. 62-75
DOI: 10.26677/tutad.2017.4
 Öz
 Tam Metin