Başvuru

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi

Başvuru

Tüm makaleler elektronik posta yoluyla editöre aşağıda belirtilen adrese gönderilebilir.

editor@tutad.org

editor.tutad@gmail.com

İnceleme ve Yayın Süreci

Makalelerin inceleme süreci aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır.

  1. Her makale iki hakemin inceleme sürecinden geçirilir.
  2. Hakemler makaleyi ya aynen kabul edebilir / az bir değişiklik ile kabul edebilirler/ önemli değişikliklerle kabul edebilirler ya da red edebilirler.
  3. Hakemlerin makale ile ilgili değişiklik talebi olması durumunda yapılan değişiklikler aynı hakemlerin incelemesine sunulur.
  4. Makalenin hakemler tarafından yayına uygun bulunması durumunda, yayın kurulunun onayı ile makale dizgisi yapılarak son kontrol için yazar/yazarlara bildirim yapılır.
  5. Kabul aşamasından sonra baskı hali hazırlanan makalelere yayın kurulu tarafından kabul yazısı ve DOI numarası verilir.
  6. Makalenin yayınlanacağı sayı ve tarih konusunda yazar/yazarlar bilgilendirilir.
  7. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi elektronik bir dergidir.
  8. Dergiye gönderilen makalelerde dile getirilen düşünce/yorumlardan yazarları sorumludur.
  9. Dergide yayınlanması kabul edilen ve yayınlanan yazıların, yazılı ve elektronik ortamda tüm yayın hakları Türk Turizm Araştırmaları Dergisi (tutad.org)’a aittir.
  10. Dergiye gönderilen makalelerin değerlendirme sürecinin başlatılabilmesi için dijital baskı, dizgi işlemleri ve doi numarasının satın alınmasına katkı olarak katılım bedeli talep edilecektir. Bu bedel makalenin kabul/red şartına bağlı olmaksızın talep edilecektir.