Cilt 1, Sayı 2, 2017

 Kapak  Hakem Kurulu  İçindekiler  Tüm Sayı
Bitlis İlinin Kalkınmasında Turizmin Rolünün Yerel Halkın Demografik Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi
(Evaluation The Role of Tourism On the Development of Bitlis Province According to Demographic Features of Local People)
Ümit ŞENGEL ve Burhanettin ZENGİN
ss. 1-19
DOI: 10.26677/tutad.2017.5
 Öz
 Tam Metin
Yeni Kültür Turizmi Destinasyonu: Olba Antik Kenti
(New Culture Tourism Destination: Olba Antique City)
Fatma ŞENGÜL
ss. 20-28
DOI: 10.26677/tutad.2017.6
 Öz
 Tam Metin
Yerel Halkın Festivallerin Başarı Faktörlerini Algılamalarına Yönelik Bir Çalışma: Beypazarı Örneği
(A Study on Local People Perception of Success Factors of Festivals: Beypazarı Case)
Ayşe Nevin SERT
ss. 29-44
DOI: 10.26677/tutad.2017.7
 Öz
 Tam Metin
Nepotizm Algısında Demografik Özelliklerin Rolü: Otel İşletmeleri İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma
(The Role of Demographic Characteristics in the Nepotism Perception: An Application on the Hotel Business Employees)
Elbeyi PELİT, Ahmet BAYTOK, H. Hüseyin SOYBALI ve İbrahim KILIÇ
ss. 45-63
DOI: 10.26677/tutad.2017.8
 Öz
 Tam Metin
İslami Hassasiyetler Çerçevesinde Helal Turizm Uygulamalarına İlişkin Bir Değerlendirme: Helal Oteller
(Evaluating Halal Tourism and Islamic Sensitives: Halal Hotels)
Özlem ALTUNÖZ SÜRÜCÜ, Hasan Selim KIROĞLU, Şaban KARGİGLİOĞLU ve Selim KARAÇAĞA
ss. 64-77
DOI: 10.26677/tutad.2017.9
 Öz
 Tam Metin

 

Check Also

Cilt 4, Sayı 4, 2020

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı Araştırma Makalesi Covid-19 Salgınının Turizm Sektörüne Etkilerinin ve …