Cilt 1, Sayı 3, 2017

 Kapak  Hakem Kurulu  İçindekiler  Tüm Sayı
Müşteri Memnuniyetini Oluşturan Faktörlerin Müşteri Sadakatine Etkisinin Lojistik Regresyon Analizi İle İncelenmesi
(The Investigation of Effect of Customer Satisfaction Factors on Customer Loyalty with Logistics Regression Analysis)
Ilgın CENGİZ MUTLUBAŞ ve Hasan Hüseyin SOYBALI
ss. 1-15
DOI: 10.26677/tutad.2017.10
 Öz
 Tam Metin
Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Üniversite Tercihlerini Etkileyen Nedenler: İstanbul Vakıf Üniversiteleri Örneği
(Reasons Affecting University Preferences of Students Who Get Tourism Education at Undergraduate Level: Example of Istanbul Foundation Universities)
Burhanettin ZENGİN ve İsmail UZUT
ss. 16-30
DOI: 10.26677/tutad.2017.11
 Öz
 Tam Metin
Yoksul Yanlı Turizm Yaklaşımı Üzerine Bir Değerlendirme
(An Evaluation on the Approach of the Pro Poor Tourism)
Serap SERİN KARACAER, Ayşe Nevin SERT ve Yüksel ÖZTÜRK
ss. 31-40
DOI: 10.26677/tutad.2017.12
 Öz
 Tam Metin
Hüzün Turizmi Üzerine Bir Derleme
(Dark Tourism Rewiev)
Ahmet ÇELİK
ss. 41-55
DOI: 10.26677/tutad.2017.13
 Öz
 Tam Metin
Kayseri İlinin Gastronomi Turizmine Yönelik Bir SWOT Analizi Çalışması
(A SWOT Analysis Study on Gastronomy Tourism in Kayseri Province)
Taşkın DENİZ ve Emel ATIŞMAN
ss. 56-65
DOI: 10.26677/tutad.2017.14
 Öz
 Tam Metin

Check Also

Cilt 4, Sayı 4, 2020

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı Araştırma Makalesi Covid-19 Salgınının Turizm Sektörüne Etkilerinin ve …