Cilt 1, Sayı 4, 2017

 Kapak  Hakem Kurulu  İçindekiler  Tüm Sayı
Karizmatik Liderlik ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki: Kuşadası’ndaki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama
(Relationship between Charismatic Leadership and Organizational Citizenship Behavior: A Study in Five Star Hotels in Kuşadası)
Ersin ARIKAN, Gonca KILIÇ ve Gizem BECERİKLİ
ss. 1-19
DOI: 10.26677/tutad.2017.15
 Öz
 Tam Metin
Gaziantep İlinde Yemenicilik
(A Handcraft in Gaziantep: Yemeni)
Atınç OLCAY, Gülceren MISIRLIOĞLU ve Fevzi KARALAR
ss. 20-29
DOI: 10.26677/tutad.2017.16
 Öz
 Tam Metin
Ticari Mutfaklarda Yerel Yiyecek Satın Alma ve Kullanma Davranışı: Algılanan Engeller ve Faydalar
(Behavior of Purchasing and Using Local Food in Commercial Kitchens: Perceived Obstacles and Benefits)
Kurtuluş KARAMUSTAFA ve Mustafa ÜLKER
ss. 30-42
DOI: 10.26677/tutad.2017.17
 Öz
 Tam Metin
Bolu Yedigöller Milli Parkı’nın Glamping Turizmi Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi
(Evaluation of Bolu Yedigöller National Park in terms of Glamping Tourism Potential)
Levent Selman GÖKTAŞ ve İsmail KIZILIRMAK
ss. 43-51
DOI: 10.26677/tutad.2017.18
 Öz
 Tam Metin
Özel Müzelerin Kültür Turizmi Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi: Balıkesir Örneği
(Evaluation of Private Museums in terms of Cultural Tourism Potential: Balıkesir Example)
Melike GÜL ve Kudret GÜL
ss. 52-65
DOI: 10.26677/tutad.2017.19
 Öz
 Tam Metin

Check Also

Cilt 4, Sayı 4, 2020

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı Araştırma Makalesi Covid-19 Salgınının Turizm Sektörüne Etkilerinin ve …