Cilt 2, Sayı 1, 2018

 Kapak Hakem Kurulu İçindekiler Tüm Sayı
Kültürel Miras Alanları Üzerine Bir Meta Analizi: Safranbolu İlçesi Örneği
(A Meta-Analysis on Cultural Heritage Sites: Case Study of Safranbolu)
Nurettin AYAZ, Ömer Ceyhun APAK ve Kübra SÜNBÜL
ss.1-14
DOI: 10.26677/tutad.2017.20
 Öz
 Tam Metin
Konaklama İşletmelerinin Web Sayfa Tasarımlarının Pazarlama Uygulamaları Açısından İncelenmesi: Eskişehir Örneği
(Analysis of Website Designs of Hotels in Terms of Marketing Practices:
Eskisehir Example)
Merve ASMADİLİ ve Gökçe YÜKSEK
ss. 15-26
DOI: 10.26677/tutad.2017.21
 Öz
 Tam Metin
Satın Almalar ile Gerçekleşen Değişim Sürecinde Çalışan Duygularının Yönetimi: Bir Restoran Örneği
(Management of the Emotions of Employees in the Process of Change Acquisition: A Restaurant Example)
Meryem AKOĞLAN KOZAK ve Volkan GENÇ
ss. 27-43
DOI: 10.26677/tutad.2017.22
 Öz
 Tam Metin
Mardin’de Çekilen Dizi ve Filmlere Dönük Yerel Halkın Algısı
(The Perception of Local People towards Films and TV Series Filmed in Mardin)
İsmail KERVANKIRAN ve Murat ÇUHADAR
ss. 44-59
DOI: 10.26677/tutad.2017.23
 Öz
 Tam Metin
Mutfak Müzesi Ziyaretçilerinin Deneyimlerinin İncelenmesi: Emine Göğüş Mutfak Müzesi Örneği
(Reviewing The Experiences of Culinary Museum Visitors: Emine Göğüş Culinary Museum Example)
Hülya YEŞİLYURT ve Reşat ARICA
ss. 60-70
DOI: 10.26677/tutad.2017.24
 Öz
 Tam Metin

Bir Dış Politika Aracı Olarak Turizm: Gana Örneği
(Tourism as a Foreign Policy Tool: The Case of Ghana)
Burhan AYDEMİR ve Kürşat BAL
ss. 71-84
DOI: 10.26677/tutad.2017.25
 Öz
 Tam Metin
Müşterilerin Yiyecek İçecek İşletmeleri Tercihlerinde Etkili Olan Kriterler
(The Criteria that Affect the Consumers’ Preferences of Food and Beverage Establishments for Eating Out)
Müjdat ERTÜRK
ss. 85-107
DOI: 10.26677/tutad.2017.26
 Öz
 Tam Metin

Check Also

Cilt 5, Sayı 1, 2021

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı Araştırma Makalesi Turizmde Destinasyon Rekabetçiliği: Alanya ve Kemer …