Cilt 2, Sayı 2, 2018


 Kapak

 Hakem Kurulu

 İçindekiler
 Tüm Sayı
Türkiye’deki İlk Cittaslow Dostu İşletme Olan "Yedi Bilgeler"e Yönelik E-Yorumların Değerlendirilmesi
(Evaluation of E-Comments Regarding ‘Yedi Bilgeler’ as The First Friends of Cittaslow Business in Turkey)
Füsun İSTANBULLU DİNÇER, Özlem TAŞKIRAN ve Merve AYDOĞAN ÇİFÇİ
ss: 1-9.

DOI: 10.26677/tutad.2018.27
 Öz
 
Tam Metin
Turizm Ön Lisans Eğitiminde Kariyer Planlaması: Gaziantep Örneği
(Career Planning in Tourism Associate’s Degree Training: Gaziantep Example)
Nalan IŞIK, Çağdaş PEKTAŞ ve Eyüp ATILGAN
ss: 10-20.

DOI: 10.26677/tutad.2018.28

 Öz
 
Tam Metin
Terör Riskine Yönelik Seyahat Uyarıları: Türkiye'ye En Fazla Turist Gönderen Ülkelerin Yaklaşımları
(Travel Warnings against Terrorism Risk: The Approach of Top Tourist Source Countries to Turkey)
Burçin KIRLAR CAN
ss: 21-33.
DOI: 10.26677/tutad.2018.29

 Öz
 
Tam Metin
Kendimizi Pazarlayabiliyor muyuz? Yüksek Öğretimde Küreselleşme ve Öğrenci Hareketliliği: Turizm ve Otel İşletmeciliği Okullarının Karşılaştırması ile İlgili Bir Örnek Çalışma
(Are We Marketing ourselves: Higher Education Globalization and Student Mobility a Case Study of Comparison of Tourism and Hotel Management Schools)
Ayşe COLLINS
ss: 34-41.

DOI: 10.26677/tutad.2018.30

 Öz
 
Tam Metin
Üniversite Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Dışa Dönüklükleri ve Hizmet Yönelimlerine Göre Kümelendirilmesi
(Grouping of The Students Receiving Tourism Education at University by Their Level of Extaversion and Service Orientation)
A. Celil ÇAKICI ve Murat ÖZDAMAR
ss: 42-54.

DOI: 10.26677/tutad.2018.31

 Öz
 
Tam Metin

Check Also

Cilt 5, Sayı 1, 2021

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı Araştırma Makalesi Turizmde Destinasyon Rekabetçiliği: Alanya ve Kemer …