Cilt 2, Sayı 3, 2018


 Kapak

 Hakem Kurulu

 İçindekiler
 Tüm Sayı

Turist Fotoğrafları ve Turizm Pazarlaması Açısından Önemi
(The Importance of Tourist Photos in Tourism Marketing)
Serhat HARMAN ve Erşad TAN
ss: 1-9.
DOI: 10.26677/tutad.2018.32

 Öz
 Tam Metin

Müşterilerin Restoran Tercihine Göre Kümelendirilmesi Üzerine Kayseri’de Bir Araştırma
(A Study on Clustering Customers Based on Restaurant Preferences: A Case Study in Kayseri)
A. Celil ÇAKICI ve Erşan YILDIZ
ss: 10-20.
DOI: 10.26677/tutad.2018.33


 Öz
 Tam Metin

Turizm Eğitimi ile İlgili Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi
(The Evalution of Graduate Thesis on Tourism Education by Content Analysis Method)
Ceyhun AKYOL
ss: 21-33.
DOI: 10.26677/tutad.2018.34


 Öz
 Tam Metin

Türkiye’nin Jeo-Turizminde Yeni Bir Değer: Kula-Yanık Ülke (Katakekaumene)
(A New Value in Turkey’s Geo-Tourism: Kula Burn Country (Katakekaumene))
Yeşim Nehir YÜRÜR ve Meryem AKOĞLAN KOZAK
ss: 34-44.
DOI: 10.26677/tutad.2018.35


 Öz
 Tam Metin

Konaklama İşletmelerindeki Liderlik Davranış Türlerinin Örgütsel Sessizlik, Örgütsel Sinizm ve Psikolojik İyi Oluşa Etkisi: Türkiye ve İtalya Üzerine Bir Çalışma
(
Effect of Leadership Styles in Hotels on Organizational Silence, Organizational Cynicism and Psychological Well-being)
Ayşe ATAR ve Ece KONAKLIOĞLU
ss: 45-65.
DOI: 10.26677/tutad.2018.36


 Öz
 Tam Metin

Check Also

Cilt 5, Sayı 1, 2021

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı Araştırma Makalesi Turizmde Destinasyon Rekabetçiliği: Alanya ve Kemer …