Cilt 2, Sayı 4, 2018

 Kapak  Hakem Kurulu  İçindekiler  Tüm Sayı

Destinasyon Tercihinde Somut Olmayan Kültürel Miras Değerlerinin Önemi: Uluslararası Kültür Turistleri Üzerine Bir Uygulama
(The Importance of Intangible Cultural Heritage Assets in Destination Preference: An Implementation on International Cultural Tourists)
Çağrı SAÇLI ve Cevdet AVCIKURT
ss.1-13.
DOI: 10.26677/tutad.2018.37

 Öz
 Tam Metin

Yeniçağa İlçesinin Sürdürülebilir Turizme Açılmasında Yerel Halkın Tutumu
(Attitude of Local People in the District of Yeniçağa in Opening up their Region to Sustainable Tourism)
Fatih CAVLAK ve Lokman TOPRAK
ss.14-25.
DOI: 10.26677/tutad.2018.38


 Öz
 Tam Metin

Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Sındırgı ve Çevresinin Turizm Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma
(A Research on Tourism Potential of Sındırgı and its Surroundings Within the Scope of Sustainable Tourism)
Salim İBİŞ
ss.26-40.
DOI: 10.26677/tutad.2018.39


 Öz
 Tam Metin

Meslek Yüksekokulundan Mezun Kadınların Okul Başarı Durumları İle Mezuniyet Sonrası Çalışma Durumlarının Karşılaştırılması: Amasya Meslek Yüksekokulu Örneği
(Comparison of School Achievement Status with Employment Status After School of Women Graduating from Vocational School: Amasya Vocational School Example)
Şerif BALDIRAN ve Ergün ŞİMŞEK
ss.41-56.
DOI: 10.26677/tutad.2018.40


 Öz
 Tam Metin

Kıbrıs Türk Milli Mücadele Dönemi’nden Miras: KKTC’nin Hüzün (Dark) Turizmi Potansiyeli
(A Heritage from the Turkish Cypriot National Struggle Period: The Grief (Dark) Tourism Potential of TRNC)
Müjdat ERTÜRK
ss.57-73.
DOI: 10.26677/tutad.2018.41


 Öz
 Tam Metin
Yerel Halkın Yavaş (Sakin) Şehir Hakkındaki Algıları: Seferihisar’da Nitel Bir Araştırma
(A Study on Local People’s Perception About Cittaslow: The Case of Seferihisar)
Yusuf DÜNDAR ve Ayşe Nevin SERT
ss.74-91.
DOI: 10.26677/tutad.2018.42
 Öz
 Tam Metin

Check Also

Cilt 5, Sayı 1, 2021

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı Araştırma Makalesi Turizmde Destinasyon Rekabetçiliği: Alanya ve Kemer …