Cilt 3, Sayı 4, 2019

 Kapak Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
İmece Kültürünün Turizmde Kullanımı: Bilecik-Kurşunlu Köyü
(The Use of Imece Culture in Tourism: Bilecik-Kurşunlu Village)
Meryem AKOĞLAN KOZAK, Necip ÖZDEMİR ve Yusuf ÇUHADAR
ss.805-819.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.212
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Otel İşletmelerinde E-Şikâyetler ve E-Şikâyet Yönetimi Üzerine Bir Araştırma
(A Study on E- Complaints and E-Complaint Management in Hotel Enterprises)
Serkan AK ve İsmail KIZILIRMAK
ss.820-832.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.213
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Kültürel Mirasın Korunması ve Sürdürülmesinde Turist Rehberlerinin Rolü
(Tour Guides’ Role in Conservation and Sustainability of Cultural Heritage)
Sıla KARACAOĞLU ve Medet YOLAL
ss.833-847.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.214
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turizmde Sosyo-Kültürel Uyumun Çalışan Memnuniyeti Üzerine Etkisi
(The Effect of Socio-Cultural Adaptation on Employee Satisfaction in Tourism)
Simge ŞALVARCI ve Şafak ÜNÜVAR
ss.848-863.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.215
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir Araştırma: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği
(A Research Towards Social Media Uses of Undergraduate Tourism Students: The Case of Çanakkale Onsekiz Mart University)
Oğuzhan DÜLGAROĞLU, Lütfi ATAY ve Hacı Mehmet YILDIRIM
ss.864-881.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.216
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Personel Güçlendirme ve Güç Mesafesinin, İş Yerinde Yalnızlık Duygusu ile İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Gönen Termal Örneği
(The Effect of Employee Empowerment and Power Distance on the Intention to Leave the Job and Workplace Loneliness: Gönen Thermal Sample)
Edip ÖRÜCÜ, Volkan AKGÜ ve Canan ŞEKER
ss.882-901.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.217
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Teknoloji Bağımlılığı ile Rekreasyonel Eğilimler Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme
(The Relationship Between Technology Addiction and Recreational Tendencies: A Research on University Students)
Selami ERYILMAZ ve Halil Tankut BAL
ss.902-919.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.218
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Seyahat Acenteleri Tarafından Yurtiçi Paket Turlarda Uygulanan Satış Teknikleri Üzerine Bir Araştırma, İstanbul İli Örneği
(A Research on Sales Techniques Applied by Travel Agencies in Domestic Package Tours, The Sample of İstanbul)
Emrullah CANSU ve Uğur BAHADIR
ss.920-930.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.219
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Festivaller ve Yerel Halk Üzerindeki Sosyal Etkileri: Urla Örneği
(Festivals and Their Social Impacts on Local Population: The Case of Urla)
Pınar IŞILDAR ve Özay YILDIZ
ss.931-948.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.220
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Destinasyon İmajı, Turist Memnuniyeti ve Destinasyon Sadakati İlişkisi Açısından Afyonkarahisar’da Termal Turizm
(Thermal Tourism in Afyonkarahisar in terms of The Relationship Between Destination Image, Tourist Satisfaction and Destination Loyalty)
Funda ÖN ESEN ve Ozan BAHAR
ss.949-963.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.221
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Fuar Katılımcılarının Destinasyon İmajı Algıları: Expo 2016 Antalya Örneği
(Destination Image Perceptions of Fair Participants: Expo 2016 Antalya Case Study)
Altan ÇETİN ve Rıdvan KOZAK
ss.964-976.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.222
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turizmin Gelişmesinde Alternatif Turizm Pazarlamasının Önemi: Antalya Örneği
(Importance of Alternative Tourism Marketing in the Development of Tourism: Antalya Case)
Mustafa BOZ
ss.977-994.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.223
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Otel İşletmelerinin Mutfak Departmanında Örgütsel İklim ve Liderlik Stilleri İlişkisinin İncelenmesi: Bir Zincir Otel İşletmesi Örneği
(Investigating the Relation Between Organization Climate and Leadership Styles in Kitchen Department at Hotels: Sample of Chain Hotel Group)
Ozan GÜNGÖR ve Hakan ATAY
ss.995-1011.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.224
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Termal Turizm Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi
(Bibliometric Profile of Postgraduate Theses in Tourism Literature Related with Thermal
Tourism)
Gözde OĞUZBALABAN
ss.1012-1027.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.225
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Yeşilova Salda’yı Ziyaret Eden Turistlerin Deneyimlerinin İncelenmesi
(A Study on the Experience of Tourists Visiting Yeşilova Salda)
Ali İNANIR ve Utku ONGUN
ss.1028-1041.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.226
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Restoran İşletmelerinde Sosyal Medya Kullanımı: Marmaris Örneği
(Use of Social Media in Restaurant Businesses: The Case of Marmaris)
Alper KURNAZ
ss.1042-1054.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.227
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Destinasyon Yönetiminde Toplum Temelli Turizm: Burdur ve Isparta Yöresinde Bir Araştırma
(Community Based Tourism in Destination Management: A Research in Burdur and Isparta Region)
Hatice SARI GÖK ve Şafak ÜNÜVAR
ss.1055-1073.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.228
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Festival Turizminin Ekonomik Kalkınmaya Etkisi: Silifke Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali
(Economic Development Effect of Festival Tourism: Silifke International Music and Folklore Festival)
Cemil SÜSLÜ, Gamze ERYILMAZ ve Elif DEMİR
ss.1074-1090.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.229
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Otel İşletmeleri Departman Performanslarının Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkileri: 5 Yıldızlı Bir Otelde Uygulama
(The Effects of Hotel Business Department Performances on Customer Satisfaction: Application in a 5 Star Hotel)
Özgür DAVRAS ve Yunus Emre BİLGİÇ
ss.1091-1105.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.230
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Ürün Demeti Fiyatlandırma Yönteminin Yiyecek İçecek İşletmelerinde Tüketici Satın Alma Tercihlerine Etkisi
(The Effect of Product Bundle Pricing on Purchasing Decisions of the Consumers in Food and Beverage Enterprises)
Müjdat ERTÜRK
ss.1106-1127.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.231
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Edirne ve Yerel Halkın Tutumu
(Edirne within the Scope of Sustainable Tourism and the Attitude of Local People)
Tuğçe BEDÜK ve Emel GÖNENÇ GÜLER
ss.1128-1148.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.232
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turist Rehberleri Odalarının Sosyal Medya Kullanımı: Facebook Örneği
(The Social Media Use of Tourist Guides Professional Organizations: A Case of Facebook)
Funda ÖN ESEN ve Burhan KILIÇ
ss.1149-1163.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.233
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Üniversite Öğrencilerinin Kültürel Miras Farkındalığı ve Deneyimleri: Harran Üniversitesi Örneği- Şanlıurfa
(Heritage Awareness and Experience of University Students: An Example of Harran University-Şanlıurfa)
Ali Rıza MANCI
ss.1164-1177.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.234
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Uşak İli’nin Destinasyon Markalaşma Analizi ve Strateji Önerileri
(Destination Branding Analysis of Uşak and Strategy Recommendations)
Uğur UĞUR
ss.1178-1193.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.235
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Rahatsızlık Endeksi Çerçevesinde Bodrum Sosyal Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi
(Determination of Bodrum Social Carrying Capacity on the Discomfort Index Frame)
Melahat YILDIRIM SAÇILIK ve Kadir BAYSAL
ss.1194-1210.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.236
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Toplum Temelli Turizm: Lavanta Kokulu Köy Örneği
(Community-Based Tourism: The Case of Lavender Scented Village)
Selda YORDAM ve Ebru DÜŞMEZKALENDER
ss.1211-1227.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.237
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
İklim Değişikliği ve Turizm Sektörü Arasındaki İlişkinin Dinamik Panel Veri Analizi ile İncelenmesi
(Investigation of The Relationship Between Climate Change and Tourism Sector with Dynamic Panel Data Analysis)
Mert DERELİ, Ebru Z. BOYACIOĞLU ve Kenan TERZİOĞLU
ss.1228-1243.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.238
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Stajyerler; Seyahat İşletmesi Sahipleri ve Yöneticileri Bakış Açısıyla
(Interns; From the Perspective of Travel Business Owners and Managers)
Kamil YAĞCI, Mahmut EFENDİ ve Süreyya AKÇAY
ss.1244-1259.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.239
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Sağlık Turizmi İşletmelerinde Müşteri Memnuniyeti (Samsun ve Sivas İli Karşılaştırması
(Customer Satisfaction in Health Tourism Business (Comparison of Samsun and Sivas Province))
Naim KARAGÖZ ve Alev ÖZTÜRK
ss.1260-1273.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.240
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Çömlekçilik (Guduculuk) El Sanatının Sürdürülebilir Turizm Kapsamında İncelenmesi: Gümüşhane Dölek Köyü Örneği
(Investigation of Pottery Handicraft in the Scope of Sustainable Tourism: The Case of Gumushane Dölek Village)
Murat ÖDEMİŞ ve İsmail ÇALIK
ss.1274-1288.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.241
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turistlerin Alışveriş Davranışlarının Milliyetlere Göre Karşılaştırılması: Marmaris Esnaf Örneği
(Comparison of Shopping Behaviors of Tourists According to Nationalities: The Case of Marmaris Tradesman)
Hande Akyurt KURNAZ
ss.1289-1303.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.242
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Etkinliklerin Öteki Yüzü: Olimpiyat Oyunları Örneği
(The Other Face of Events: The Case of Olympic Games)
Can KAHRİMAN ve Hacı Mehmet YILDIRIM
ss.1304-1319.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.243
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Otel Seçimi Kriterlerinin Belirlenmesi ve En İdeal Otel Seçimi: Ordu İl Merkezindeki 4 Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Uygulama
(Determination of The Hotel Selection Criteria with the multi-criteria Decision-Making Methods and The Best Ideal Hotel Selection: An Application on the 4 Star Hotels in Ordu Province Center)
Hakan AKYURT
ss.1320-1335.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.244
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Polonya Mutfak Kültürü Yansıması ve Polonezköy Örneği
(Reflection of Polish Culinary Culture and Polonezköy Case)
Çağla ÖZER ve Cansu AĞAN
ss.1336-1348.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.245
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinin Helal Turizme Yönelik Bakış Açıları
(The Perspectives of Academic Member of the Theology Faculty toward Halal Tourism)
Kadir Faik KÜÇÜKTOPUZLU, Yenal YAĞMUR ve İlyas ERPAY
ss.1349-1370.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.246
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Sakin Şehirde Yaşayanların Misafirperverlik Anlayışlarının Yerli Turistlerin Tatmini, Tekrar Ziyaret Niyeti ve Sadakati Üzerindeki Etkisi: Seferihisar Örneği*
(The Effect of Cittaslow Residents’ Hospitality Approaches on the Domestic Tourists’ Satisfaction, Revisit Intention and Loyalty: The Example of Seferihisar)
Hasan Hüseyin KÖSE ve Erkan ÖZDEMİR
ss.1371-1389.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.247
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
AVM Ziyaret Sıklığının Yaşam Memnuniyeti, Yenilenme Deneyimi ve Deneyimleme Kalitesi Üzerindeki Etkisi: İstanbul’da Bir Araştırma
(The Effect of Shopping Center Visiting Frequency on Life Satisfaction, Regeneration Experience and Experience Quality: A Research in Istanbul)
Sercan YILDIZ, Meltem ALTINAY ÖZDEMİR, Ayşegül ACAR ve Orhan AKOVA
ss.1390-1408.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.248
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Kırsal Turizm Bölgelerinde Festivallerin Destinasyon İmajına Etkisi: Kuşadası Caferli Örneği
(Festivals Effects on the Destination Image in Rural Tourism Regions: The Case of Kusadası Caferli)
Ahu Yazıcı AYYILDIZ, Özlem ESEN ve Tuğrul AYYILDIZ
ss.1409-1420.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.249
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Havayolu İşletmeleri Sadakat Programlarının Değerlendirilmesi
(Evaluation of Airline Loyalty Programs)
Ezgi SAYMAN ve Murat BAYRAM
ss.1421-1432.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.250
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turizm Eğitimi Alanına Yönelik Bibliyometrik Bir Çalışma
(A Bibliometric Study on Tourism Education)
Tülay POLAT ÜZÜMCÜ
ss.1433-1449.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.251
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
İşgören Mutluluk Düzeylerinin İş Tatmini ve İş Performansı Üzerine Etkileri: Konaklama İşletmelerinde Bir İnceleme
(The Effects of Employee Happiness Levels on Job Satisfaction and Job Performance: A Review of Accommodation Establishments)
Gizem BİÇEN ve Hakan KOÇ
ss.1450-1468.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.252
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Beş Duyu, Tat Alma Duyusu ve Lezzetin Alegorisi
(Five Senses, Sense of Taste and Allegory of Taste)
Defne AKDENİZ
ss.1469-1484.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.253
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Malatya İlinde Bulunan 3- 4 ve 5 Yıldızlı Otel Çalışanlarının İş-Aile Çatışma Düzeylerinin Ölçülmesi
(Measurement of Work-Family Conflict Levels of 3-4- and 5-Star Hotel Employees in Malatya)
Ahmet ÇAVUŞ ve Pınar AKER
ss.1485-1500.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.254
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
TV Yemek Programlarının Gastronomi Eğitimine Yansımaları
(Reflections of TV Cooking Programmes on Gastronomy Education)
Onur GÖRKEM ve İsmail ERTOPCU
ss.1501-1513.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.255
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Destinasyon Kişiliği ile Memnuniyet ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Gaziantep Örneği
(The Examination of Relationships Between Destination Personality with Satisfaction and Behavioral Intentions: Case of Gaziantep)
Nalan IŞIK ve Burçin ÖZKAN
ss.1514-1532.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.256
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Çanakkale’de Alternatif Gastronomi Rotaları Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
(A Research on Determining Alternative Gastronomy Routes in Çanakkale)
Sezer KÖSELER, Berna KOÇHAN, Neciphan ATSIZ ve Serdar SÜNNETÇİOĞLU
ss.1533-1551.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.257
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Bartın’ı Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Yöresel Yiyeceklere Yönelik Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi
(Determination of Local Tourist’s Attitudes and Behaviors Visiting Bartın Province for Local Foods)
Ayhan KARAKAŞ ve Hande UYAR OĞUZ
ss.1552-1569.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.258
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Özdeşleşmeye ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Afyonkarahisar Örneği
(The Effect of Perceived Organizational Support on Organizational Identification and Intention to Leave: The Case of Afyonkarahisar)
Gonca KILIÇ ve Merve GÜLEN
ss.1570-1588.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.259
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
İşgörenlerin Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Örgütsel Bağlılıkları Üzerine Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama
(The Effect of Life Quality Levels of The Workers on The Organizational Commitment: An Application in Accommodation Business)
Orkun ERAL ve Hakan KOÇ
ss.1589-1607.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.260
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Restoranda Yeme İçme Tercihinde Grup Etkisi
(Group Effect on Food and Beverage Preference in Restaurant)
Öykü ÇÖKER ve Serdar SÜNNETÇİOĞLU
ss.1608-1630.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.261
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Türkiye’de Yaşayan Ahıska Türklerinin Yemek Kültürü
(Food Cultures of the Meskhetian Turks Living in Turkey)
Yılmaz SEÇİM ve Metehan KAYA
ss.1631-1647.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.262
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Rusya’da Çocuk ve Genç Turizmine Genel Bakış
(Overview of Children and Young Tourism in Russia)
Hanife ERDOĞAN
ss.1648-1658.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.263
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Türk Mutfağındaki Fonksiyonel Gıdaların Gastronomi Turizmi Açısından Önemi
(The Importance of The Functional Foods in Turkish Cuisine in Terms of Gastronomy Tourism)
Emel ÇİRİŞOĞLU ve Emine OLUM
ss.1659-1680.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.264
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Türkiye’nin Ekonomik Büyüme-Kalkınma ve Gelişme Aşamalarında Turizm Öncü Bir Sektör Olabilir mi?
(Could a Leading Tourism Sector in Turkey’s Economic Growth and Development-Development Stage?)
Melahat YILDIRIM SAÇILIK
ss.1681-1697.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.265
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Konaklama İşletmelerinde Peyzaj Düzenlemelerinin Önemi
(Importance of Landscape Arrangements in Hospitality Business)
Yasin DÖNMEZ ve Fatih TÜRKMEN
ss.1698-1705.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.266
 Özet
 Tam Metin

Check Also

Cilt 5, Sayı 1, 2021

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı Araştırma Makalesi Turizmde Destinasyon Rekabetçiliği: Alanya ve Kemer …