Cilt 4, Sayı 1, 2020

 Kapak Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Planlı Davranış Teorisi ve Turizm Üzerine Yapılan Uluslararası Yayınların Bibliyometrik Analizi
(Bibliometric Analysis of International Publications on Planned Behavior Theory and Tourism)
Oğuz NEBİOĞLU ve Bahadır KALIPÇI
ss.1-14.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.296
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Psikolojik Güçlendirmenin Kariyer Motivasyonuna Etkisinde Yöneticiye GüveninAracılık Rolü: İstanbul’daki Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
(Mediating Role of Trust to the Manager in the Effect of Psychological Empowerment on Career Motivation: A Research on Hotel Employees in İstanbul)
Nilüfer VATANSEVER TOYLAN ve Nihal YILMAZ
ss.15-30.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.297
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turizm Rehberliği Öğrencilerinin Gözünden Kuşadası’nın Destinasyon İmajı ve Destinasyon Kişiliği: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği
(The Destination Image and Destination Personality of Kuşadası from the View of Tourism Guiding Students: The Case of Aydın Adnan Menderes University Faculty of Tourism)
Turan OKUL, Tuğrul AYYILDIZ ve Ahu YAZICI AYYILDIZ
ss.31-49.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.298
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Kırklareli Dibek Kahvehanesinin Tercih Edilme Sebeplerinin Belirlenmesi
(Determination of the Reasons for Preference of Kırklareli Dibek Coffeehouse)
Bilal DEVECİ
ss.50-66.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.299
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Üniversite Öğrencilerinin Sürdürülebilir Turizme Yönelik Tutumları: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği
(University Students’ Attitudes towards Sustainable Tourism: The Case of Mehmet Akif Ersoy University)
Olcay KİLİNÇ, Uğur KİLİNÇ ve Utku ONGUN
ss.67-84.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.300
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Aşçıların Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Kars İlinde Bir Araştırma
(A Research on Determination of Burnout Levels of Cookery in Kars Province)
Serkan NAKTİYOK, Erman KAYGIN ve Ethem TOPÇUOĞLU
ss.85-99.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.301
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Destinasyon Markası Oluşumunda Gastronomik Kimlik ve İmaj: Konya Örneği
(Gastronomical Identity and Image in Destination Brand Formation: The Case of Konya
Cuisine)
Burcu Ayşenur AKBULUT ve İrfan YAZICIOĞLU
ss.100-120.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.302
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
360° Sanal Gerçeklik Videolarının Turistlerin Seyahat Motivasyonuna Etkisi Üzerine Deneysel Bir Araştırma
(An Experimental Research on the Effect of 360° Virtual Reality Videos on Travel Motivations of Tourists)
Mert Umur ÖNGİDER ve Senem YAZICI
ss.121-136.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.303
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Amasya İlindeki İbadethanelerin İnanç Turizmi Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi
(Evaluation of Amasya Province in Terms of Faith Tourism Potential)
Makbule CİVELEK
ss.137-151.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.304
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turizmde Maneviyat Arayış Aracı Olarak Yoga
(Yoga as a Spiritual Awakening Instrument in Tourism)
Gizem KANDEMİR ALTUNEL ve Yağmur ÖZER
ss.152-163.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.305
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Etkinliklerin Sürdürülebilirliği ve Eko-Etkinlikler: A Greener Festival Örneği
(Sustainability of Events and Eco-Events: The Case of “A Greener Festival”)
Buse AYDIN ve Hacı Mehmet YILDIRIM
ss.164-180.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.306
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Bursa İli 5 Yıldızlı Şehir Otellerinde Çalışan Aşçıların Moleküler Gastronomi Konusundaki Görüşlerinin Belirlenmesi
(Determination of the Views of the Chefs Working in 5-Star Hotels in Bursa on Molecular Gastronomy)
Berkay SEÇUK ve Yeliz PEKERŞEN
ss.181-201.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.307
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Safranbolu’da Sürdürülebilir Turizm Gelişmesine Yönelik Yerel Halkın Tutumları
(Local Public Attitudes for the Development of Sustainable Tourism in Safranbolu)
Cenk Murat KOÇOĞLU, Ömer SARAÇ ve Orhan BATMAN
ss.202-219.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.308
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Mağara Turizminin Akçakoca Turizmine Etkileri: Fakıllı Mağarası Örneği
(The Effects of Cave Tourism on Akçakoca Tourism: Fakıllı Cave Example)
Burhanettin ZENGİN ve Mert EKER
ss.220-233.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.309
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Destinasyonda Markalaşma Yolunda Şanlıurfa İçin Bir Model Önerisi
(A Model Proposal for Şanlıurfa Towards Destination Branding)
Emrah YAŞARSOY ve Kutay OKTAY
ss.234-258.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.310
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turizm İşletmelerinde Hizmet Hataları ve Hizmet Telafisi Yöntemlerinin Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Bir Uygulama
(The Effect of Service Failures and Service Recovery Methods on Customer Satisfaction in Tourism Enterprises: An Application)
İnci ERDOĞAN TARAKÇI ve Bora GÖKTAŞ
ss.259-278.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.311
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Zihinsel Engelli Çocuklara Sahip Ailelerin Yaşadıkları Tatil Güçlükleri Üzerine Tanımlayıcı Bir Araştırma
(A Descriptive Research on Holiday Difficulties of Families with Mentally Handicapped Children)
Funda ODUNCUOĞLU
ss.279-293.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.312
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Kırsal Alanlarda Yaşayan Yerel Halkın Kırsal Turizme Bakışının Belirlenmesi: İznik ve Orhangazi Kırsal Yerleşimlerine Yönelik Ampirik Bir Araştırma
(Determination of Rural People’s Perspectives on Rural Tourism in Rural Areas: An Empirical Research on Iznik and Orhangazi Rural Settlements)
Seyit Ahmet SOLMAZ ve Hande UYAR OĞUZ
ss.294-313.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.313
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Gençlik Turizmine Üniversiteli Gençlerin Bakış Açısı: Doğu Akdeniz ile Kocaeli Üniversitesi Karşılaştırılması
(The Point of View of Youth in Youth Tourism: Comparison of Eastern Mediterranean University and Kocaeli University)
İrem KARATAŞ, Özlem ALTUN ve Mehmet Necati CIZRELIOĞULLARI
ss.314-332.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.314
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Türkiye’deki Sakin Şehirlerde Düzenlenen Festivaller
(The Festivals Held in Cittaslows in Turkey)
Sine ERDOĞAN MORÇİN ve İlhami MORÇİN
ss.333-348.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.315
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
İnanç Turizmi Odağında Benli Sultan Külliyesi Peyzaj Tasarım Önerileri
(Proposals of Landscape Design Concepts in Benli Sultan Complex in the Context of Religious Tourism)
Sevgi ÖZTÜRK, Türkan Sultan YAŞAR İSMAİL ve Öznur IŞINKARALAR
ss.349-360.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.316
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Kapsamında Somut Olmayan Kültürel Miras Unsuru: Hıdırellez Pilavı Üzerine Bir Araştırma
The Intangible Cultural Heritage in The Scope of Sustainable Gastronomy Tourism: A Research on Hıdırellez Rice
Çiğdem ÖZKAN
ss.361-373.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.317
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Adalet Algısı Boyutlarının Şikâyet Sonrası Davranışlar Üzerine Etkileri: Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama
(The Effects of Perceived Justice Dimensions on Post-Complaint Behaviors: Hospitality Management Case)
Pınar BAŞGÖZE ve Kübra İŞKORKUTAN
ss.374-387.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.318
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Engelli Turizmi Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi
(Bibliometric Analysis of Graduate Thesis in Disabled Tourism)
Emre Ozan AKSÖZ ve Esin YÜCEL
ss.388-404.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.319
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Lisansüstü Turizm Öğrencilerinin Akademik Güdülenme, Bilimsel Araştırma Özyeterlilik ve Araştırma Yapmaya Yönelik Kaygılarının Değerlendirilmesi
(The Relationship between Academic Motivation, Scientific Research Self-Efficacy and Anxiety Related Research: A Research on Graduate Tourism Students)
S. Ceylin ŞANLI, Ahmet ERDEM ve Kamil UNUR
ss.405-425.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.320
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Konaklama İşletmelerinin Yeni Hizmet Sunumunda Strateji Odaklılık Etkili Mi?
(Is Strategic Orientation Effective in the Development of New Services of Accommodation Businesses?)
YUMUK MERCAN, Güney ÇETİN GÜRKAN ve Gülsevim YUMUK GÜNAY
ss.426-446.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.321
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Dinamik Fiyatlandırma Yapan Tatil Rezervasyon Sitelerinin Tercih Edilmesinde Marka Bilinirliği ve Marka Güveninin Rolü
(The Role of Brand Awareness and Brand Trust in Choosing Holiday Booking Sites Which Make Dynamic Pricing)
İnci ERDOĞAN TARAKÇI ve Bora GÖKTAŞ
ss.447-464.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.322
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Otel Menülerinde Yöresel Gıda Sunumunun Otel Tercihine Etkisi: Gaziantep Örneği
(Effect of Local Foods Presentation in Hotels Menus on Hotel Preference: Gaziantep Example)
Meral YILMAZ ve Esra ÖZKAN ÖNEM
ss.465-475.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.323
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turizm Öğrencilerinin Engelli Bireylere ve Engelli Turizmine Bakış Açılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
(A Research on Determining the Perspectives of Tourism Students on Disabled Individuals and Disabled Tourism)
Seyit Ahmet SOLMAZ ve Emirhan YENİŞEHİRLİOĞLU
ss.476-487.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.324
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Bir Hüzün Turizmi Destinasyonu Olarak Ulucanlar Cezaevi Müzesi Ziyaretçilerinin Elektronik Yorumlarının İçerik Analizi
(Content Analysis of Electronic Comments of Ulucanlar Prison Museum Visitors as a Destination of Dark Tourism)
Serkan AYLAN ve İsmet KAYA
ss.488-504.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.325
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Festival Memnuniyeti ile Kültürel Etkileşim Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma: Silifke Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali Örneği
(A Research on the Relationship Between Festival Satisfaction and Cultural Interaction: The Case of Silifke International Music and Folklore Festival)
Çağrı SAÇLI
ss.505-521.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.326
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Butik Otellerde Markalaşma ve Turistlerin Satın Alma Davranışlarına Etkileri
(Branding in Boutique Hotels and Their Effects on Purchasing Behaviors of Tourists)
Gülnur KARAKAŞ TANDOĞAN ve Özlem ÖZKEROĞLU
ss.522-539.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.327
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turizmde Gelişmenin, Yöre Halkı Üzerinde Oluşturduğu Toplumsal ve Kültürel Etkilerin Araştırılması: Kastamonu Örneği
(Investigation of Social and Cultural Effects of Tourism Development on the Local People: The Case of Kastamonu)
Muharrem AVCI
ss.540-556.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.328
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Kadın ve Turizm Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi
(A Bibliometric Analysis of Graduate Theses on Women and Tourism)
Dilara Bahtiyar SARI ve Zeki AKINCI
ss.557-566.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.329
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Turist Rehberlerinin Gözlemlerinden Turistlerin Gastronomik Tercihlerinin Saptanması
(Determination of Gastronomic Preferences of Tourists from Observations of Tourist Guides)
Mahmut EFENDİ ve Hakan ATAY
ss.567-579.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.330
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Otel İşletmelerinde Tüketicilerin Hizmet Uzantısı Algılamaları ile Memnuniyet Düzeyleri Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
(A Research on Determining the Relationship Between Servicescapes Perceptions and Satisfaction Levels of Consumers in Hotels Businesses)
Erdem TEMELOĞLU, Sedanur CEVAHİR ve Berna KOÇHAN
ss.580-594.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.331
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Sosyal Pazarlama Kapsamında Konaklama İşletmelerinin Uyguladığı Çevre Duyarlı Uygulamalar: Kuşadası’ndaki 5 Yıldızlı Oteller Üzerinde Bir Araştırma
(Environmentally Sensitive Practices Applied by Accommodation Companies in the Scope of Social Marketing: A Research On 5-Star Hotels in Kuşadası)
Şafak TOPÇU ve Ahu YAZICI AYYILDIZ,
ss.595-605.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.332
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Sakin Şehirlerde Sürdürülebilirliğin Metaforik Açıdan Karşılaştırılması
(Comparison of Sustainability in Cittaslows from a Metaphorical Perspective)
İbrahim Taner AKKOÇ ve Emre Ozan AKSÖZ
ss.606-620.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.333
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Rekreatif Amaçlı Seyahat Eden Motosiklet Kullanıcılarının Sosyal Kimlikleri Üzerine Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
(A Scale Development Study on the Social Identity of Motorcycle Users Traveling for Recreational Purposes)
Mehmet ERTAŞ
ss.621-640.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.334
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Gastronomi Eğitimi Alan Öğrencilerin İşletme Mutfaklarına Yönelik Tutumları
(Attitudes Towards Business Kitchens of Gastronomy Students)
Yılmaz SEÇİM
ss.641-652.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.335
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Rekreasyon Faaliyetleri Kapsamında Etkinlik ve Festivallerin Destinasyon İmajına Etkisi
(Effects of Events and Festivals on Tourism Potential in Recreation Activities)
Fatih ERCAN ve Makbule CİVELEK
ss.653-664.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.336
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Ayurveda Beslenme Sistemine Uygun Türk Mutfağı Örnek Menü Planlaması
(Sample Menu Planning of Turkish Cuisine According to Ayurvedic Nutrition System)
Dilek ÇİFTCİ, Elif DORMAN ve Özgür KIZILDEMİR
ss.665-685.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.337
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Online Yorumların Faydalı Bulunma Durumunun İncelenmesi: Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
(Investigating of Online Reviews Usefulness: A Research on Hospitality Industry)
Engin TENGİLİMOĞLU ve Yüksel ÖZTÜRK
ss.686-698.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.338
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Yiyecek İçecek İşletmelerinin Web Sitelerinde Pazarlama İletişimi Etkinliğinin Belirlenmesi: Kocaeli Örneği
(Determining the Effectiveness of Marketing Communication on the Websites of Food and Beverage Businesses: The Case of Kocaeli)
Ömür ALYAKUT
ss.699-715.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.339
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Türk Mutfak Kültüründe Bulgurun Yeri ve Önemi
(The Place and Importance of Bulgur in Turkish Cuisine)
Şule ARDIÇ YETİŞ
ss.716-728.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.340
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Kırsal Turizmde Sivil Toplum Kuruluşlarının Yeri ve Önemi*
(The Role and Importance of Non-Governmental Organizations in Rural Tourism)
Ebru ULUCAN ve İsmail KIZILIRMAK
ss.729-745.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.341
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Turistik Destinasyonlarda Talep Yönetimi ve Demarketing Uygulamaları
(Demand Forecasting and Demarketing Implementations in Tourist Destinations)
Yakup ÖZTÜRK
ss.746-757.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.342
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Tekirdağ Mutfak Kültürü Üzerine Bir Değerlendirme
(An Evaluation on Tekirdağ Culinary Culture)
Enver ŞİMŞEK ve Özgür KIZILDEMİR
ss.758-775.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.343
 Özet
 Tam Metin

Check Also

Cilt 5, Sayı 1, 2021

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı Araştırma Makalesi Turizmde Destinasyon Rekabetçiliği: Alanya ve Kemer …