Hakem Kurulu

Prof. Dr. Ahmet GÜRBÜZ, Karabük Üniversitesi. agurbuz@karabuk.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet TAYFUN, Gazi Üniversitesi, tayfun2023@gmail.com

Prof. Dr. Akın AKSU, Akdeniz Üniversitesi. aaksu@akdeniz.edu.tr

Prof. Dr. Ali YAYLI, Gazi Üniversitesi, yayliali@gmail.com

Prof. Dr. Atilla AKBABA Kâtip Çelebi Üniversitesi, atilla.akbaba@ikc.edu.tr

Prof. Dr. Atilla YÜKSEL, Adnan Menderes Üniversitesi. atilayuksel@gmail.com

Prof. Dr. Beykan ÇİZEL, Akdeniz Üniversitesi, beykan@akdeniz.edu.tr

Prof. Dr. Bilgehan GÜLCAN, Gazi Üniversitesi, bilgehan70@gmail.com

Prof. Dr. Celil ÇAKICI, Mersin Üniversitesi. celilcakici@gmail.com

Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT, Balıkesir Üniversitesi. avcikurt@balikesir.edu.tr

Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN,  İstanbul Arel Üniversitesi, dermank2005@yahoo.com

Prof. Dr. Düriye BOZOK, Balıkesir Üniversitesi, bozok@yahoo.com

Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER, İstanbul Üniversitesi, istanbul@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. İsmail KIZILIRMAK, İstanbul Üniversitesi. ikizilirmak@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Kemal KANTARCI, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, kantarci07@gmail.com

Prof. Dr. Kurban ÜNLÜÖNEN, Gazi Üniversitesi, kurban@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA, Erciyes Üniversitesi. karamustafa@erciyes.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet SARIIŞIK, Sakarya Üniversitesi, sariisik@gmail.com

Prof. Dr. Nazmi KOZAK, Anadolu Üniversitesi. nkozak@anadolu.edu.tr

Prof. Dr. Necdet HACIOĞLU, Balıkesir Üniversitesi. hacioglu@balikesir.edu.tr

Prof. Dr. Orhan BATMAN, Sakarya Üniversitesi. obatman@sakarya.edu.tr

Prof. Dr. Oya AYTEMİZ SEYMEN, Balıkesir Üniversitesi, seymenoy@yahoo.com

Prof. Dr. Ozan BAHAR, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, obahar@mu.edu.tr

Prof. Dr. Salih KUŞLUVAN, İstanbul Medeniyet Üniversitesi. skusluvan@gmail.com

Prof. Dr. Yasin BOYLU, Gazi Üniversitesi, yasin@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Yaşar SARI, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, ysari2000@yahoo.com

Prof. Dr. Zeliha ESER, Başkent Üniversitesi,  zeser@baskent.edu.tr

Prof. Dr. Zeynep ASLAN, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, z.aslan@nevsehir.edu.tr

Doç. Dr. Ahmet BAYTOK, Afyon Kocatepe Üniversitesi, ahmetbaytok@aku.edu.tr

Doç. Dr. Ahmet KÖROĞLU, Balıkesir Üniversitesi, ahmet_koroglu@yahoo.com

Doç. Dr. Arzu KILIÇLAR, Gazi Üniversitesi, karzu@gazi.edu.tr

Doç. Dr. Atınç OLCAY, Gaziantep Üniversitesi. olcay@gantep.edu.tr

Doç. Dr. Ayhan GÖKDENİZ, Balıkesir Üniversitesi, aygokdeniz@yahoo.com

Doç. Dr. Burhan AYDEMİR, Balıkesir Üniversitesi. burhanaydemir@yahoo.com

Doç. Dr. Burhan KILIÇ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, bkilic@mu.edu.tr

Doç. Dr. Burhanettin ZENGİN, Sakarya Üniversitesi. bzengin@sakarya.edu.tr

Doç. Dr. Cafer TOPALOĞLU, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ctopaloglu@mu.edu.tr

Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE, Gazi Üniversitesi, cemalettin.aktepe@gmail.com

Doç. Dr. Ece KONAKLIOĞLU, Gazi Üniversitesi, konaklioglu@gmail.com

Doç. Dr. Elbeyi PELİT, Afyon Kocatepe Üniversitesi. elbeyipelit@aku.edu.tr

Doç. Dr. Emrah ÖZKUL, Kocaeli Üniversitesi. emrah.ozkul@kocaeli.edu.tr

Doç. Dr. Evren GÜÇER, Gazi Üniversitesi, evrengucer@gazi.edu.tr

Doç. Dr. Hasan Hüseyin SOYBALI, Afyon Kocatepe Üniversitesi. hsoybali@aku.edu.tr

Doç. Dr. Hüseyin ÇEKEN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, hceken@mu.edu.tr

Doç. Dr. Muammer MESCİ, Düzce Üniversitesi. muammermesci58@gmail.com

Doç. Dr. Murat DOĞDUBAY, Balıkesir Üniversitesi. dogdubay@balikesir.edu.tr

Doç. Dr. Murat ÇUHADAR, Süleyman Demirel Üniversitesi, muratcuhadar@sdu.edu.tr

Doç. Dr. Nurettin AYAZ, Karabük Üniversitesi. nurettinayaz@karabuk.edu.tr 

Doç. Dr. Özlem SÜRÜCÜ, Gazi Üniversitesi. ozlemaltunoz@hotmail.com

Doç. Dr. Rüya EHTİYAR, Akdeniz Üniversitesi, ehtiyar@akdeniz.edu.tr

Doç. Dr. Sebahattin KARAMAN, Balıkesir Üniversitesi,  skaraman@bakikesir.edu.tr

Doç. Dr. Taşkın DENİZ, Karabük Üniversitesi, taskindeniz@karabuk.edu.tr

Dr. Öğr. Üy. Ali AVAN, Afyon Kocatepe Üniversitesi, aliavan@aku.edu.tr

Dr. Öğr. Üy. Ayşe Nevin SERT, Selçuk Üniversitesi, Turizm Fakültesi, nevinsert@gmail.com

Dr. Öğr. Üy. Cenk Murat KOÇOĞLU,  Karabük Üniversitesi, cenk-murat@hotmail.com

Dr. Öğr. Üy. Cüneyt TOKMAK, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, cuneyttokmak@gmail.com

Dr. Öğr. Üy. Erdem TEMELOĞLU, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,  etemeloglu@comu.edu.tr

Dr. Öğr. Üy. Esra GÜL YILMAZ, Afyon Kocatepe Üniversitesi,  esragul@aku.edu.tr

Dr. Öğr. Üy. Gonca KILIÇ, Afyon Kocatepe Üniversitesi. kilicgonca@aku.edu.tr

Dr. Öğr. Üy. Hüseyin ALKIŞ, Adıyaman Üniversitesi. hualkis@gmail.com

Dr. Öğr. Üy. Mehmet Han ERGÜVEN, Kırklareli Üniversitesi, erguven@klu.edu.tr

Dr. Öğr. Üy. M. Murat KIZANLIKLI, Gazi Üniversitesi, muratkizanlikli@gazi.edu.tr

Dr. Öğr. Üy. Onur GÖRKEM, Pamukkale Üniversitesi. onurgorkem2000@yahoo.com

Dr. Öğr. Üy. Özcan ZORLU, Afyon Kocatepe Üniversitesi, aliavan@aku.edu.tr

Dr. Öğr. Üy. Serdar ÇÖP, İstanbul Gelişim Üniversitesi. scop@gelisim.edu.tr

Dr. Ahmet UŞAKLI, Gazi Üniversitesi, ahmet.usakli@gazi.edu.tr