Hakem Kurulu

Prof. Dr. Ayhan GÖKDENİZ, Balıkesir Üniversitesi, aygokdeniz@yahoo.com

Prof. Dr. Ahmet GÜRBÜZ, Karabük Üniversitesi, agurbuz@karabuk.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet TAYFUN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, tayfun2023@gmail.com

Prof. Dr. Akın AKSU, Akdeniz Üniversitesi, aaksu@akdeniz.edu.tr

Prof. Dr. Ali YAYLI, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, yayliali@gmail.com

Prof. Dr. Arzu KILIÇLAR, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, karzu@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Atilla AKBABA Kâtip Çelebi Üniversitesi, atilla.akbaba@ikc.edu.tr

Prof. Dr. Atilla YÜKSEL, Adnan Menderes Üniversitesi, atilayuksel@gmail.com

Prof. Dr. Beykan ÇİZEL, Akdeniz Üniversitesi, beykan@akdeniz.edu.tr

Prof. Dr. Bilgehan GÜLCAN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, bilgehan70@gmail.com

Prof. Dr. Celil ÇAKICI, Mersin Üniversitesi, celilcakici@gmail.com

Prof. Dr. Cevat TOSUN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, cevattosun@hotmail.com

Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT, Balıkesir Üniversitesi, avcikurt@balikesir.edu.tr

Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN, İstanbul Arel Üniversitesi, dermank2005@yahoo.com

Prof. Dr. Düriye BOZOK, Balıkesir Üniversitesi, bozok@yahoo.com

Prof. Dr. Elbeyi PELİT, Afyon Kocatepe Üniversitesi, elbeyipelit@aku.edu.tr

Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER, İstanbul Üniversitesi, istanbul@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Hulusi DOĞAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, hulusidogan@mu.edu.tr

Prof. Dr. İsmail KIZILIRMAK, İstanbul Üniversitesi, ikizilirmak@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Kemal KANTARCI, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, kantarci07@gmail.com

Prof. Dr. Kurban ÜNLÜÖNEN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, kurban@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA, Erciyes Üniversitesi, karamustafa@erciyes.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet SARIIŞIK, Sakarya Üniversitesi, sariisik@gmail.com

Prof. Dr. Nazmi KOZAK, Anadolu Üniversitesi, nkozak@anadolu.edu.tr

Prof. Dr. Necdet HACIOĞLU, Balıkesir Üniversitesi, hacioglu@balikesir.edu.tr

Prof. Dr. Orhan BATMAN, Sakarya Üniversitesi, obatman@sakarya.edu.tr

Prof. Dr. Oya AYTEMİZ SEYMEN, Balıkesir Üniversitesi, seymenoy@yahoo.com

Prof. Dr. Ozan BAHAR, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, obahar@mu.edu.tr

Prof. Dr. Salih KUŞLUVAN, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, skusluvan@gmail.com

Prof. Dr. Yasin BOYLU, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, yasin@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Yaşar SARI, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, ysari2000@yahoo.com

Prof. Dr. Yusuf AYMANKUY, Balıkesir Üniversitesi, aymankuy@balikesir.edu.tr

Prof. Dr. Zeliha ESER, Başkent Üniversitesi, zeser@baskent.edu.tr

Prof. Dr. Zeynep ASLAN, Adnan Menderes Üniversitesi, zeynep.aslan@adu.edu.tr

Doç. Dr. Ahmet BAYTOK, Afyon Kocatepe Üniversitesi, ahmetbaytok@aku.edu.tr

Doç. Dr. Ahmet KÖROĞLU, Balıkesir Üniversitesi, ahmet_koroglu@yahoo.com

Doç. Dr. Atınç OLCAY, Gaziantep Üniversitesi, olcay@gantep.edu.tr

Doç. Dr. Burhan AYDEMİR, Balıkesir Üniversitesi, burhanaydemir@yahoo.com

Doç. Dr. Burhan KILIÇ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, bkilic@mu.edu.tr

Doç. Dr. Burhanettin ZENGİN, Sakarya Üniversitesi, bzengin@sakarya.edu.tr

Doç. Dr. Cafer TOPALOĞLU, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ctopaloglu@mu.edu.tr

Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, cemalettin.aktepe@gmail.com

Doç. Dr. Cüneyt TOKMAK, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, cuneyttokmak@gmail.com

Doç. Dr. Ece KONAKLIOĞLU, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, konaklioglu@gmail.com

Doç. Dr. Emrah ÖZKUL, Kocaeli Üniversitesi, emrah.ozkul@kocaeli.edu.tr

Doç. Dr. Evren GÜÇER, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, evrengucer@gazi.edu.tr

Doç. Dr. Gonca KILIÇ, Afyon Kocatepe Üniversitesi, kilicgonca@aku.edu.tr

Doç. Dr. Hasan Hüseyin SOYBALI, Afyon Kocatepe Üniversitesi, hsoybali@aku.edu.tr

Doç. Dr. Hüseyin ÇEKEN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, hceken@mu.edu.tr

Doç. Dr. Muammer MESCİ, Düzce Üniversitesi, muammermesci58@gmail.com

Doç. Dr. Murat AKSU, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, drmurataksu@comu.edu.tr

Doç. Dr. Murat DOĞDUBAY, Balıkesir Üniversitesi, dogdubay@balikesir.edu.tr

Doç. Dr. Murat ÇUHADAR, Süleyman Demirel Üniversitesi, muratcuhadar@sdu.edu.tr

Doç. Dr. Nurettin AYAZ, Karabük Üniversitesi, nurettinayaz@karabuk.edu.tr

Doç. Dr. Onur GÖRKEM, Pamukkale Üniversitesi, onurgorkem2000@yahoo.com

Doç. Dr. Özlem SÜRÜCÜ, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, ozlemaltunoz@hotmail.com

Doç. Dr. Rüya EHTİYAR, Akdeniz Üniversitesi, ehtiyar@akdeniz.edu.tr

Doç. Dr. Sebahattin KARAMAN, Balıkesir Üniversitesi, skaraman@bakikesir.edu.tr

Doç. Dr. Taşkın DENİZ, Karabük Üniversitesi, taskindeniz@karabuk.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ali AVAN, Afyon Kocatepe Üniversitesi, aliavan@aku.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ATAR, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, aysee.atar@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nevin SERT, Selçuk Üniversitesi, nevinsert@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Cenk Murat KOÇOĞLU, Karabük Üniversitesi, cenk-murat@hotmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Erdem TEMELOĞLU, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, etemeloglu@comu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Esra GÜL YILMAZ, Afyon Kocatepe Üniversitesi, esragul@aku.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ALKIŞ, Adıyaman Üniversitesi, hualkis@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Han ERGÜVEN, Kırklareli Üniversitesi, erguven@klu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi M. Murat KIZANLIKLI, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, muratkizanlikli@gazi.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Özcan ZORLU, Afyon Kocatepe Üniversitesi, aliavan@aku.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Serap SERİN KARACAER, Aksaray Üniversitesi, sskaracaer@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Serdar ÇÖP, İstanbul Gelişim Üniversitesi, scop@gelisim.edu.tr

Dr. Ahmet UŞAKLI, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, ahmet.usakli@gazi.edu.tr