Cilt 1, Sayı 1, 2017

 Kapak Hakem Kurulu İçindekiler Tüm Sayı
Konaklama İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Uygulamaları: Doğa Residence Otel Örneği
Ayşe Nevin SERT
ss. 1-20
DOI: 10.26677/tutad.2017.0
 Öz
 Tam Metin
Savaş Alanı Turizmi: Bir Literatür Taraması
Ozan ÇATIR
ss. 21-31
DOI: 10.26677/tutad.2017.1
 Öz
 Tam Metin
Öğrencilerin Besin Tüketim Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma
Merve IŞKIN ve Mehmet SARIIŞIK
ss. 33-42
DOI: 10.26677/tutad.2017.2
 Öz
 Tam Metin
Kültürel Turistlerin Seyahat Tercihleri ve Yiyecek-İçecek Beklentileri: Safranbolu Örneği
Nurettin AYAZ ve Sibel YALI
ss. 43-62
DOI: 10.26677/tutad.2017.3
 Öz
 Tam Metin
Rize İlinin Turizm Göstergelerinin Yıllara Göre Türkiye ile Kıyaslanması: 2009-2015
Ahmet TAYFUN, Esin AYSEN ve Burcu Ayşenur AKBULUT
ss. 62-75
DOI: 10.26677/tutad.2017.4
 Öz
 Tam Metin