Cilt 3, Sayı 1, 2019

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı

Araştırma Makalesi
Turizm Meslek Lisesi Öğrencilerinin Demografik Değişkenlerine Göre Mesleki Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi
(Investigation of Professional Commitment Level According to The Demographic Variables of Vocational and Technical Anatolian High School Students)
Sercan YILDIZ, L. Selman GÖKTAŞ, Tuncay HABİL ve F. F. İSTANBULLU DİNÇER
ss.1-12.
DOI: 10.26677/tutad.2019.43

 Özet
 Tam Metin

Araştırma Makalesi
Kişilik Özelliklerinin Algılanan Aşırı Nitelikliliğe Etkisi: Konaklama İşletmeleri Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
(The Impact of Personality Characteristics on Perceived Excessive Quality: A Research on Employees of Accommodation Business Enterprises)
Elif Esma KARAMAN ve Neslihan ÇETİNKAYA
ss.13-33.
DOI: 10.26677/tutad.2019.44

 Özet
 Tam Metin

Araştırma Makalesi
Turizm Endüstrisinde Blogların Gücü ve Turist Rehberleri Açısından Bir Değerlendirme
(Power of Blogs in Tourism Industry and an Evaluation from Tourist Guides' Perspective)
Mithat Zeki DİNÇER, Tolga Fahri ÇAKMAK ve Merve AYDOĞAN ÇİFÇİ
ss.34-46.
DOI: 10.26677/tutad.2019.45

 Özet
 Tam Metin

Araştırma Makalesi
Türk Devletlerinin Turizm Rekabetçilik Performansının Homojenlik Analizi
(The Homogeneity Analysis of Tourism Competitiveness Performance of Turkish States)
Orkhan ALİLİ ve İsmail KIZILIRMAK
ss.47-58.
DOI: 10.26677/tutad.2019.46

 Özet
 Tam Metin

Araştırma Makalesi
Konfor Gıda Tüketimi: Mersin’den Örnekler
(Consumption of Comfort Foods: Examples from Mersin)
Neslihan ŞİMŞEK, A. Celil ÇAKICI ve Serpil YALIM KAYA
ss.59-65.
DOI: 10.26677/tutad.2019.47

 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Restoran Müşterilerinin Personel İletişim Düzeyi Algıları ve Memnuniyetleri Arasındaki İlişki
(The Relationship Between Restaurant Customers' Perceptions of Personnel Communication Level and Satisfaction)
Ozan BÜYÜKYILMAZ ve Ceyhun APAK
ss.66-78.
DOI: 10.26677/tutad.2019.48
 Özet
 Tam Metin
Araştırma Makalesi
Avrupa’da Termal Spa Terapi Uzmanı Mesleğinin Yeterlilik Alanlarına ve Eğitim İhtiyacına İlişkin Bir Araştırma
(Research into the Competency Areas and Training Needs for the Occupation of Thermal Spa Therapist in Europe)
Salih KUŞLUVAN, Olcay YÜCEL, Karel Van ISACKER, António Silva DIAS, Petia GRUDEVA, Filip NICASI ve Zdenka WLTAVSKY
ss.79-92.
DOI: 10.26677/tutad.2019.49
 Özet
 Tam Metin
Kavramsal Makale
Türk Dünyası’nın Tanıtımında “Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi”
(Modern Silk Road Joint Tour Package” in the Promotion of the Turkish World)
Taşkın DENİZ ve Doğan KARADAĞ
ss.93-101.
DOI: 10.26677/tutad.2019.50
 Özet
 Tam Metin