Karasu’da Alternatif Turizm Türlerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Burhanettin Zengin
Lütfi Mustafa Şen
Orhan Ökçüm

Özet

Sakarya İli’nin bir ilçesi olan Karasu, sahip olduğu doğal turistik çekicilikleri ile özellikle son yıllarda turistlerin dikkatini çekmektedir. Bu çalışmanın amacı; Karasu’da, deniz-güneş-kum (kitle) turizmine alternatif olabilecek turizm çeşitlerinin ortaya konulması ve bunların geliştirilmesine yönelik öneriler sunulmasıdır. Çalışmada nitel veri toplama yöntemi tercih edilmiş, bu kapsamda veri toplamada görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma kapsamında Karasu’nun alternatif turizm potansiyeli ve bu potansiyelin kullanılması hakkında bilgi sahibi olmak amacı ile Karasu’daki üst düzey otel yöneticileri ile mülakat yapılarak veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler, betimsel analiz ile yorumlanarak ilçenin alternatif turizm potansiyeli irdelenmiştir. Araştırmanın temel sonuçları göz önüne alındığında, Karasu’nun sağlık turizmi, kamp-karavan turizmi, çiftlik turizmi, trekking, hiking, kuş gözlemciliği, dalış turizmi, dağ turizmi, spor turizmi, macera turizmi gibi önemli bir alternatif turizmi potansiyeline sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte alternatif turizmde alt ve üst yapı, tanıtım ve uzman işgücü yetersizliği en önemli sorunlar olarak görülmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Zengin, B., Şen, L. M., & Ökçüm, O. (2023). Karasu’da Alternatif Turizm Türlerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 7(3), 535–553. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1291
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri