Tüm makaleler elektronik posta yoluyla editöre aşağıda belirtilen adrese gönderilebilir.

editor@tutad.org
editor.tutad@gmail.com