Makale Göndermek İçin

MAKALE BAŞVURUSU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Tüm makaleler elektronik posta yoluyla (editor@tutad.org veya editor.tutad@gmail.com) editöre gönderilmelidir.

2. Gönderilen dosyada yazar(lar)ı tanımlayan isim bilgileri bulunmamalıdır.

3. Yazar bilgileri (unvan, ad-soyad, kurum, ORCID ve e-posta adresleri) başlık sayfası olarak ayrı bir dosyada gönderilmelidir.

4. TR Dizin 2020 kriterleri kapsamında araştırma makalelerinden Etik Kurul İzni almaları ve makalenin yöntem kısmında izinle ilgili bilgilerin (kurul adı, tarih ve sayı no) verilmesi gerekmektedir. Yazarların Etik Kurul İzni belgesini makale gönderilirken ek bir belge olarak göndermeleri gerekmektedir. Öte yandan, araştırma makalelerinde verisi 2020 yılından önce toplanmış makaleler için Etik Kurul İzni istenmemektedir. Ancak, yazarlar makalelerinde yöntem kısmında verilerin toplanma tarihlerine ilişkin bilgileri paylaşmaları gerekmektedir.

5. Yazarlar, “Telif Hakkı Devir Formu” belgesini ek olarak göndermeleri gerekmektedir.

6. Yazarlar makaleye ilişkin benzerlik (intihal) raporunu (turnitin, ithenticate vb.) ek olarak göndermelidirler.

7. Yazı tipi Palatino Linotype, Ana başlıklar 11, Metin 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.

8. Satır ve paragraf aralığı tek olarak yazılmalıdır.

9. Satır başlarında girinti kullanılmamalı.

10. Başlıklarda numaralandırma yapılmamalıdır. Ana başlıklar tüm harfler büyük olmalı, ara başlıklar ise yalnızca ilk harfler büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

11. Tablo başlıkları tablonun üstünde, şekil başlıkları şeklin altında yer almalıdır.

12. Tablolarda ve şekillerde bold karakter kullanılmamalıdır.

13. Metin içinde (başlıklar hariç) bold karakter kullanılmamalıdır. Vurgulanması istenen yerler italik yapılabilir.

14. Parantez içinde birden fazla kaynağa atıf verilecek ise bu kaynaklar en eskiden en yeniye doğru sıralanmalıdır.

15. Makalenin yayına kabul edilmesi ve/veya yayınlandıktan sonra makale üzerinde yazarların sonraki düzeltme istekleri dikkate alınmayacaktır.

16. Makale yazım kuralları için Derginin ilgili web sayfası (https://www.tutad.org/index.php/tutad/yazim-kurallari) dikkate alınmalı.

 

İNCELEME ve YAYIN SÜRECİ

Makalelerin inceleme süreci aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır.

Her makale iki hakemin inceleme sürecinden geçirilir.

Hakemler makaleyi ya aynen kabul edebilir / az bir değişiklik ile kabul edebilirler/ önemli değişikliklerle kabul edebilirler ya da red edebilirler.

Hakemlerin makale ile ilgili değişiklik talebi olması durumunda yapılan değişiklikler aynı hakemlerin incelemesine yeniden sunulur.

Makalenin hakemler tarafından yayına uygun bulunması durumunda, yayın kurulunun onayı ile makale dizgisi yapılarak son kontrol için yazar/yazarlara bildirim yapılır.

Kabul aşamasından sonra baskı hali hazırlanan makalelere yayın kurulu tarafından kabul yazısı ve DOI numarası verilir.

Makalenin yayınlanacağı sayı ve tarih konusunda yazar/yazarlar bilgilendirilir.

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi elektronik bir dergidir.

Dergiye gönderilen makalelerde dile getirilen düşünce/yorumlardan makale yazarları sorumludur.

Dergide yayınlanması kabul edilen ve yayınlanan yazıların, yazılı ve elektronik ortamda tüm yayın hakları Türk Turizm Araştırmaları Dergisi (tutad.org)’a aittir.