Telif Hakkı Devri İçin

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi’ne çalışma gönderecek yazarlar, “Telif Hakkı Devir Formu” belgesini doldurmalıdır.