Cilt 5 Sayı 1 (2021)

ISSN: 2587–0890

Alan: Turizm

Türü: Hakemli Akademik Dergi

Yayınlanma Sıklığı: 3 Ay (Mart, Haziran, Eylül, Aralık)

 Kapak

 Hakem Kurulu ve İçindekiler

 Tüm Sayı

Yayınlanmış: 2021-05-13

Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda Yer Alan Köylerin Kırsal Turizm Algısı

Gürkan Çalışkan- Canan Tanrısever- İrfan Mısırlı

313-332

Otel İşletmelerinde Yerel Mutfak Kültürü: Mardin Örneği

Şeyhmus Demircan- Taner Dalgın- Gözde Nur Coşkun

365-378

Kapadokya Bölgesinin Destinasyon Rekabetçiliğinin Paydaşlar Perspektifinden Değerlendirilmesi

Mehmet Halit Akıncı- Kurtuluş Karamustafa- Yüksel Öztürk

443-458

Somut Olmayan Kültürel Miras Unsuru Olarak Pamukçu Beldesi Oyunları

Sultan Nazmiye Kılıç- Hasret Ulusoy- Cevdet Avcıkurt

524-541

Tüm Sayıları Göster